Om oss

Den gresk-ortodokse menighet og samfunn har eksistert i Norge siden 1965.

I 1987 tok vi i bruk vår nåværende kirkebygg som ble innviet i 1992 som Maria Bebudelses kirke.

Bygget ble tegnet av Ove Carlsen og oppført i 1891 for en menighet av Den katolsk-apostoliske kirke (kalles iblant irvingianere, men er i dag best kjent som Den nyapostoliske kirke). Den menigheten har siden flyttet videre til Grorud. Kirken har 300 sitteplasser.

Detalj fra freskoen over inngangen til kirken

 

Vår Metropolitt er Kleopas Strongylis av Sverige og hele Skandinavia, med hovedsete i Stockholm,

og vi tilhører Det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel.

Hans eminens, Metropolitten Kleopas (Strongylis) av Sverige og hele Skandinavia.

 

Sverige og hele Norden greskortodokse bispedømme er det gresk-ortodokse bispedømmet som er ansvarlig for Danmark, Island, Norge og Sverige. Det har sitt sete i Stockholm og er underlagt den økumeniske patriark i Konstantinopel (under patriarken Bartolomeos I). Den nåværende Biskopen er Kleopas Strongylis (siden 2014) og bærer tittelen metropolitt av Stockholm og hele Norden, eksark av Nord-Europa.

Bispedømmet har én menighet i Danmark (København), én menighet i Island (Reykjavik), fire menigheter i Norge (Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger) og sju menigheter i Sverige (Stockholm, Uppsala, Göteborg, Kalmar, Borås, Jönköping, Malmö).

Bispedømmet ble grunnlagt i 1969. Frem til da hadde Island, Norge og Sverige sogna til Thyateira og Storbritanis erkebispedømme, mens Danmark fra 1963 til 1969 hadde hørt til Tyskland bispedømme.