Kategorier: Innlegg


Innlegg     |     januar 30, 2019

Kirkevandring med prosesjon i sentrum av Oslo 2019

Vår menighet fulgte også i år den gamle tradisjonen med deltakelse i den årlige kirkevandringen i vårt nabolag (Hammersborg torg). Dette arrangementet var en del av Bønneuken for kristen enhet (15.-21. januar) som har blitt arrangert i mange år i regi av Kirkenes verdensråd. Sentrumsmenighetene i Oslo deltok dermed i vandring fra kirke til kirke og målet var at menighetene blir kjent med hverandre og samarbeidet blir styrket. På torsdag, 24. januar 2019 fra kl. 18.30 til 21.00 menighetene i sentrum av Oslo deltok i en kirkevandring i prosesjon fra menighet til menighet.

Les mer


greskortodoks

Innlegg     |     desember 22, 2018

Jul 2018 sirkulær av H.E. Metropolitten Kleopas av Sverige og hele Skandinavia (engelsk)

ENCYCLICAL OF HIS EMINENCE METROPOLITAN CLEOPAS OF SWEDEN & ALL SCANDINAVIA NATIVITY 2018 Reverend Fathers, Dearly Beloved People of God, In a few days, people all over the world will be celebrating Christmas. Unfortunately, many will celebrate this holiday without Christ, since rampant consumerism and the demands of marketers have long since imposed this holiday in areas of the world where the inhabitants do not believe in Christ or where religion is scoffed at. However, this holiday is truly important to Christianity, since the pre-eternal God dynamically enters into human

Les mer


greskortodoks

H.E. Metropolitten Kleopas adresse til Det Norske Kristne Rådets Ortodokse Forum

Innlegg     |     januar 30, 2017

H.E. Metropolitten Kleopas adresse til Det Norske Kristne Rådets Ortodokse Forum

(på engelsk) ADDRESS BY HIS EMINENCE METROPOLITAN CLEOPAS OF SWEDEN AND ALL SCANDINAVIA AT THE ORTHODOX FORUM OF THE NORWEGIAN CHRISTIAN COUNCIL Oslo, Saturday, January 28, 2017 The feast of the Three Hierarchs and the Orthodox Christian worldview on society Reverend Fathers, It gives me great pleasure to join you today and share a few words with you at this Orthodox Forum. Allow me to begin by thanking the Reverend Fr. Olav Lerseth, Coordinator for Orthodox Churches in the Norwegian Christian Council, for the kind invitation he extended to me,

Les mer


greskortodoks