Velkommen til nettsiden av Den gresk-ortodokse kirke i Oslo, i Uenighetens fellesskap prosjektet

 

Velkommen til Den gresk-ortodokse kirke i Oslo nettsted i Uenighetens felleskap prosjekt !

Maria Bebudelses kirken

 

Kirkens indre

 


Innlegg     |     januar 30, 2019

Kirkevandring med prosesjon i sentrum av Oslo 2019

Vår menighet fulgte også i år den gamle tradisjonen med deltakelse i den årlige kirkevandringen i vårt nabolag (Hammersborg torg). Dette arrangementet var en del av Bønneuken for kristen enhet (15.-21. januar) som har blitt arrangert i mange år i regi av Kirkenes verdensråd. Sentrumsmenighetene i Oslo deltok dermed i vandring fra kirke til kirke og målet var at menighetene blir kjent med hverandre og samarbeidet blir styrket. På torsdag, 24. januar 2019 fra kl. 18.30 til 21.00 menighetene i sentrum av Oslo deltok i en kirkevandring i prosesjon fra menighet til menighet.

Les mer


greskortodoks

Innlegg     |     desember 22, 2018

Jul 2018 sirkulær av H.E. Metropolitten Kleopas av Sverige og hele Skandinavia (engelsk)

ENCYCLICAL OF HIS EMINENCE METROPOLITAN CLEOPAS OF SWEDEN & ALL SCANDINAVIA NATIVITY 2018 Reverend Fathers, Dearly Beloved People of God, In a few days, people all over the world will be celebrating Christmas. Unfortunately, many will celebrate this holiday without Christ, since rampant consumerism and the demands of marketers have long since imposed this holiday in areas of the world where the inhabitants do not believe in Christ or where religion is scoffed at. However, this holiday is truly important to Christianity, since the pre-eternal God dynamically enters into human

Les mer


greskortodoks

    |     november 16, 2018

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvilke symboler bruker vi?

Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå direkte til de hellige tekstene, eller søke innsikt gjennom bønn, meditasjon og selvstendig refleksjon? Eller er det en fare forbundet med denne formen for alenegang?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hvilket betydning har ekteskapet for oss? Kan man skille seg? Kan skilte mennesker i så fall gifte seg på ny?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?

Er det noe man må holde seg til eller avstå fra for å kunne være del av vårt livssynsfellesskap Er det handlinger eller meninger som kan føre til utstøtelse fra vårt livssynsfellesskap? Er det noen form for «minstekrav», i form av tilslutning til sentrale læresetninger, eller praksis, i vårt livssynssamfunn?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Finnes Gud?

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden? Hvordan er forholdet i så fall mellom det guddommelige og det vi ofte kaller den naturlige verden?


Uenighetens fellesskap

    |     oktober 22, 2018

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     desember 15, 2017

Om gresk-ortodoks julen

En kort presentasjon om hvordan gresk-ortodokse forholder seg til julehøytiden.      


greskortodoks
H.E. Metropolitten Kleopas adresse til Det Norske Kristne Rådets Ortodokse Forum

Innlegg     |     januar 30, 2017

H.E. Metropolitten Kleopas adresse til Det Norske Kristne Rådets Ortodokse Forum

(på engelsk) ADDRESS BY HIS EMINENCE METROPOLITAN CLEOPAS OF SWEDEN AND ALL SCANDINAVIA AT THE ORTHODOX FORUM OF THE NORWEGIAN CHRISTIAN COUNCIL Oslo, Saturday, January 28, 2017 The feast of the Three Hierarchs and the Orthodox Christian worldview on society Reverend Fathers, It gives me great pleasure to join you today and share a few words with you at this Orthodox Forum. Allow me to begin by thanking the Reverend Fr. Olav Lerseth, Coordinator for Orthodox Churches in the Norwegian Christian Council, for the kind invitation he extended to me,

Les mer


greskortodoks